Luterilaisessa kirkossa kastettavalla lapsella tulee olla vähintään kaksi kummia. Kirkkoherran luvalla yksikin kummi riittää, jos vanhempien lähipiiristä ei löydy kahta kummia. Kummiksi pääsee kirkon jäsen, joka on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu.

Kummit toimivat todistajina kastetilaisuudessa. Kummin muina tehtävinä ovat huolehtiminen lapsen kristillisesta kasvatuksesta, olla lapsen aikuinen ystävä ja rukoilla kummilapsen puolesta. Kristillinen kasvatus voi tuntua nykyihmisestä aika vieraalta. Rukoileminen voi olla tutumpi tehtävä, jos on tapana rukoilla iltarukous. Siihen voi liittää lyhyen esirukouksen kummilapsen puolesta.