Virren 547 Joka aamu on armo uus toisessa säkeistössä lauletaan "kun hän taivasta varten kasvattaa". Olen miettinyt sitä, miten taivasta varten voisi kasvaa. Tulin itse siihen lopputulokseen, että Jumala tulee suuremmaksi ja ihminen pienemmäksi. Eräs ystäväni sanoi, että se voisi tarkoittaa henkistä kasvamista. Muun muassa Markuksen evankeliumissa taas todetaan: lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Joka tapauksessa Jumala kasvattaa meitä taivasta varten, mistä näkökulmasta sitä halutaankin tarkastella.