En ole itse keksinyt tätä päivityksen aihetta, vaan se on peräisin eräästä hengellisestä laulusta. Jumalan rakkaus on äärettömän suurta, jotain mitä emme voi järjellämme ymmärtää. Se on hänen syvin olemuksensa. Jotain Jumalan rakkaudesta heijastuu ihmisten välisessä rakkaudessa, koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan rakkaus koskee koko luomakuntaa. Se tuli ilmi Jumalan Pojassa Jeesuksessa.