Luterilaisessa kirkossa voi toimia kummina kirkon jäsen, joka on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu. Useimmiten jokaisella lapsella on vähintään kaksi kummia. Kummit toimivat kastetilaisuuden todistajina. Muita kummien tehtäviä ovat toimia kummilapsen aikuisena ystävänä ja huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta sekä rukoilla lapsen puolesta.

Kristillisen kasvatuksen antaminen voi ehkä tuntua vieraalta. Jokaista kummia kutsutaan kuitenkin rukoilemaan, ja häntä voi muistaa esimerkiksi iltarukouksessa.