Kaste ja ehtoollinen ovat luterilaisen kirkon sakramentteja. Sakramentissa Jumalan sana yhdistyy aineeseen, kasteessa siis veteen. Luterilaisessa kirkossa kastetaan lähes aina lapsena. Jonkin verran kastetaan nuoria ennen konfirmaatiota. Kasteessa lapsi otetaan seurakunnan yhteyteen ja luterilaisen kirkon jäseneksi. Kaikki me olemme Taivaallisen Isämme lapsia, ja Jumalan Poika Jeesus on meidän veljemme. Kaikki maailmanlaajan kirkon kristityt muodostavat siis yhden suuren Jumalan perheväen. En ole itse keksinyt tätä nimitystä, vaan se on käytössä ainakin omassa seurakunnassani.